Online Marketing voor SAZ Amsterdam

De SAZ is een dierenwelzijnsorganisatie met een sociaal-maatschappelijke doelstelling.

Daaruit vloeit voort dat in principe de volledige Amsterdamse samenleving gebruik kan maken van de diensten van de SAZ. De SAZ kent geen winstoogmerk, maar streeft wel een gezonde financiële huishouding na. Vanwege de plaats in de samenleving worden de diensten uitgevoerd door de SAZ waar mogelijk tegen laagdrempelige, kostendekkende en betaalbare tarieven bij eventuele eigenaren in rekening gebracht. In de meeste situaties is de eigenaar echter onbekend en dus niet te achterhalen. Als gevolg hiervan is de SAZ afhankelijk van structurele subsidie vanuit lokale overheden. Om de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog niveau te houden en continu te verbeteren, voert de SAZ een actief wervingsbeleid voor bijdragen vanuit fondsen en vrijwillige donaties. Om aantoonbaar verantwoording af te leggen van de besteding van de middelen, maakt de SAZ de begroting en besteding openbaar.

Opdracht

De SAZ is een goede doelen organisatie en op deze manier krijgen ze vanuit Google een budget om mee te adverteren. Dit programma vanuit Google heet het Google Ads Grants programma. Om mee te kunnen doen aan dit programma zijn er een aantal vereisten en dit was dan ook waar het voor de SAZ ingewikkeld werd dat ze dit niet meer zelf konden onderhouden. De vraag kwam dus bij mij te liggen om te helpen dit account te onderhouden en het optimale eruit te halen.

Uitvoering

Doordat het Google Ads Grants programma verplicht dat er bepaalde werkzaamheden verricht worden heb ik deze opdracht aangenomen. Ik help ze bij het maandelijks onderhoud van de Google Ads en optimaliseer de campagnes en deels van de on page verbeteringen. Op deze manier kunnen zij het Google Ads Grants budget op de juiste manier gebruiken en blijven gebruiken.

Wat de SAZ over mij zegt:

 

Slide 1

“Wij zijn erg blij met de diensten van Jarno (Malleo) Hij heeft onze zichtbaarheid en naamsbekendheid aanzienlijk weten te vergroten. Jarno verdiept zich in de materie van de klant en weet er zo het maximale uit te halen. Een echte aanrader!”
Edwin van den Wildenberg
Edwin van den Wildenberg
SAZ Amsterdam
Jarno Mossou

Jarno Mossou – Online Marketing Freelancer

Als Freelance Online Marketeer help ik bedrijven met hun online marketing activiteiten. Ik heb altijd een ondernemend karakter gehad en wil bedrijven en mensen helpen met groeien. Ik kijk verder dan online marketing omdat ik op die manier het beste organisaties kan helpen!